Privind: aprobarea Proiectului Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: „AMENAJARE SECȚIE CARDIOLOGIE INTERVENȚIONALĂ DIN SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI – GALAŢI”


Data publicarii: 24.02.2021
Observatii: 
Continut:
click aici

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din documentaţia SF (Studiu de Fezabilitate) cu elemente de DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: Închiderea Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi


Data publicarii: 24.02.2021
Observatii: 
Continut:
click aici

Privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 32 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare


Data publicarii: 24.02.2021
Observatii: 
Continut:
click aici

Privind: aprobarea parteneriatului dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi, Asociația Persoanelor cu Handicap ,,Sporting Club”, Federația pentru Accesibilizarea României și Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România în vederea implementării proiectului „DA – pentru dezvoltare locală/județeană! DA – pentru ONGuri active în comunitate!”


Data publicarii: 24.02.2021
Observatii: 
Continut:
click aici

Privind: modificarea Hotărârii nr. 258 din 17 decembrie 2020 privind aprobarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)”


Data publicarii: 24.02.2021
Observatii: 
Continut:
click aici