Privind:  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 204/31.08.2020 privind aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere aeriană și supraterană asupra terenului în suprafață de 21,5 m2 aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, situat în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, str. Științei nr. 117, municipiul Galați, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Galați

 

  
Data publicarii: 31.03.2021
Observatii: 
Continut:
click aici

Privind:  aprobarea cererii Consiliului Local al Municipiului Galați, adresată Consiliului Județean Galați, pentru transmiterea imobilului „Piața Muzeului” din domeniul public al județului Galați în domeniul public al municipiului Galați

 

  
Data publicarii: 31.03.2021
Observatii: 
Continut:
click aici

Privind:  aprobareaorganigrameişi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de AsistenţăSocialăşi Protecţia Copilului Galaţi

 

  
Data publicarii: 31.03.2021
Observatii: 
Continut:
click aici

Privind:  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor, delincvenţă juvenilă, refugiaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

  
Data publicarii: 31.03.2021
Observatii: 
Continut:
click aici

Privind:  aprobarea închiderii Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

 

 
Data publicarii: 31.03.2021
Observatii: 
Continut:
click aici