Privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.40 din 30 iulie 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţului Galaţi     

Privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi     

Privind aprobarea protocolului de colaborare între Administraţia Naţională „Apele Române" şi Consiliul Judeţului Galaţi în vederea elaborării hărţilor de risc la inundaţii şi a anexei acestuia      

Privind organizarea reţelei Şcolare de învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Galaţi pentru anul şcolar 2014 - 2015     

Privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie pentru obiectivul de investiţie „Împrejmuire Grădina Zoologică - Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”