Privind aprobarea solicitării Guvernului României de trecere a unui imobil (teren) din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţului Galaţi

Privind eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC LUNA PLAST SRL, pe traseele Galaţi - Vânători (DN 26 – km 8 - Ferma Broiller 3 - B3)

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC AGRO EDY 2008 SRL, pe traseul Fârţăneşti – Galaţi (Bădălan)

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.137/2009, privind Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi a Caietului de sarcini al serviciilor de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.138/2009, privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Galaţi