Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC AMARILIA RA SRL, pe traseul Galaţi-Folteşti (Poliţia de Frontierã)

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC ANDREEAS 95 EXIM SRL, pe traseul Stoicani – Vânãtori

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport GOLEANU TOUR SRL, pe traseul Galaţi (Bariera Traian) -Oancea (Poliţia de Frontierã)

Privind stabilirea costului mediu/an/beneficiar asistat din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

Privind procedura de publicare a actelor administrative în Monitorul Oficial al Judeţului Galaţi