Privind aprobarea achiziţiei de servicii de consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare juridică pentru Şcoala Gimnazială Specială Constantin Pufan Galaţi

Privind aprobarea Programului judeţean pentru creşterea suprafeţelor împădurite din judeţul Galaţi pentru anul 2014

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi

Privind validarea desemnării nominale a unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi