Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, a programului de rentabilizare a activităţii economice şi întărirea disciplinei economico-financiare, a obiectivelor şi criteriilor de performanţă la S.C. CONSPROIECT S.A. Galaţi

Privind mandatarea reprezentantului Consiliului Judeţului Galaţi în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Drumuri şi Poduri” S.A. Galaţi, în vederea desemnării administratorului special pentru această societate comercială

Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Galaţi

Privind constatarea încetării detaşării d-lui Bocăneanu Emanoil Cătălin pe funcţia publică de execuţie de consilier în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi şi constatarea suspendării raportului de serviciu al domnului Bocăneanu Emanoil Cătălin, Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului nr. 18/30.01.2014 privind stabilirea unor măsuri în vederea conducerii temporare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi