Privind revocarea din funcţie a doamnei Tania-Iuliana Bogdan, vicepreşedinte al Consiliului Judeţului Galaţi

Privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţului Galaţi

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 58/29.04.2014 privind aprobarea solicitării adresate Guvernului României de trecere a unui imobil (teren) din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţului Galaţi

Privind modificarea Hotărârii nr.217/2012 a Consiliului Judeţului Galaţi privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi