Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 49 din 6 august 2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţului Galaţi

Privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi, cu unităţile administrativ-teritoriale comunele Bălăbăneşti, Băneasa, Cavadineşti, Ghidigeni, din judeţului Galaţi, prin Consiliile Locale Bălăbăneşti, Băneasa, Cavadineşti, Ghidigeni, în vederea acceptării acestora din urmă, în calitate de membri ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa” Galaţi

Privind aprobarea solicitării Guvernului României de trecere a unui imobil (teren) din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţului Galaţi

Privind eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC LUNA PLAST SRL, pe traseele Galaţi - Vânători (DN 26 – km 8 - Ferma Broiller 3 - B3)

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC AGRO EDY 2008 SRL, pe traseul Fârţăneşti – Galaţi (Bădălan)