Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al Consiliului Judeţului Galaţi, pe anul 2013

Privind aprobarea unor sume necesare asigurării fluxului de numerar de către Consiliul Judeţului Galaţi în vederea implementării Proiectului „ADAPT: Dreptul la EgAlitate şi Acces pe Piaţa muncii" finanţat prin Fondul Social European de către Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi, pe anul 2014

Privind reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul Consiliului Judeţului Galaţi, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia

Privind constatarea încetării suspendării raportului de serviciu al d-nei Dobrea Marinela, Director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al d-nei Dobrea Marinela, Director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi