Privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul Europe Direct Galaţi” pentru anul 2015

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.140/17.10.2014 privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2014

Privind alocarea unor sumei de 50 mii lei din fondul de rezervă al Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2014, UAP Municipiul Tecuci

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi, pe anul 2014

Privind stabilirea unor măsuri în vederea conducerii temporare a Direcţie Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi