Privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Înlocuire ascensoare Bloc alimentar şi Compartiment internări-externări" - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă <Sf. Ap. Andrei> Galaţi

Privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare instalaţi de distribuţie abur tehnologic şi recuperare condens din Centrala de abur” – Spitalul de pneumoftiziologie

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport CONSILIUL LOCAL BRÃHÃŞEŞTI pe traseul Toflea - Tecuci

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DANIXMOND TUR SRL pe traseul Galaţi – Vânători (DN 26 – km 6, S.C . ROMALUMIL SRL)

Privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi