Privind alocarea unor sumei de 50 mii lei din fondul de rezervă al Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2014, UAP Municipiul Tecuci

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi, pe anul 2014

Privind stabilirea unor măsuri în vederea conducerii temporare a Direcţie Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

Privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 2.048 mii lei din sumele din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi sumele reţinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pe anul 2014

Privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2014