Privind constatarea oportunităţii plăţii cuantumului contribuţiei aferente anului 2012 alocate Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est

Privind aprobarea proiectului „Adaptare proiect la condiţiile de teren pentru împrejmuire Grădina Zoologică – Pădurea Gârboavele”

Privind darea in administrarea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi a bunurilor imobiliare cuprinse în cadrul proiectului „Modernizare Parc Zoo, Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”, aflate în domeniul public al judeţului Galaţi

Privind aprobarea achiziţiei de servicii de agent de procese pentru proiectul „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Galaţi”

Privind aprobarea PROIECTULUI TEHNIC şi a DETALIILOR DE EXECUŢIE pentru realizarea obiectivului de investiţie „REABILITARE DRUMURI JUDEŢENE, JUDEŢUL GALAŢI”