Privind modificarea anexei la Hotărârea  Consiliului Judeţului Galaţi nr. 286 din 31 august 2009 privind stabilirea arondării comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor care funcţionează in judeţul Galaţi

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport ACSINTE ENE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA, pe traseul Lieşti – Galaţi (Acelor Mittal)

Privind aprobarea contractului de delegare de gestiune a tarifelor stabilite pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.170/2009 privind tarifele percepute pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

Privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţului Galaţi pentru anul fiscal 2015