Privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”, pentru anul 2021

 

  
Data publicarii: 22.04.2021
Observatii: 
Continut:
click aici

Privind: aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului Galați pentru perioada 2021-2028 elaborată în cadrul proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiții integrate și complementare - CARIC”, SMIS 126291

 

  
Data publicarii: 22.04.2021
Observatii: 
Continut:
click aici

Privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „Staţie Sortare Valea Mărului” componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”

 

  
Data publicarii: 22.04.2021
Observatii: 
Continut:
click aici

Privind: aprobarea Proiectului tehnic și a Documentației de execuție pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Sistem de deversare ape pluviale drum acces stație sortare Târgu Bujor”

 

  
Data publicarii: 22.04.2021
Observatii: 
Continut:
click aici

Privind: solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unor bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

 

  
Data publicarii: 22.04.2021
Observatii: 
Continut:
click aici