Privind desemnarea unui membru titular în Comisia constituită în baza prevederilor art. 62 alin. (3) şi (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pentru anii 2013 – 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.117/2013, pentru asistenţa medicală spitalicească

Data sedintei: 30.05.2014
Data publicarii: 04.06.2014
Observatii:
Continut:
click aici