Privind aprobarea proiectului ”Consolidarea capacității de reacție la criza sanitară COVID 19, în unitățile de învățământ special din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia

 Privind aprobarea proiectului ”Acces la educație în mediul online în contextul crizei sanitare Covid 19 în unitățile de învățământ special din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia

 Privind reorganizarea Comisiei județene pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale

 Privind reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi

 Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023