Privind:   rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023 

 Privind:   alocarea sumei de 3.479 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Galaţi pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav 

 Privind:  aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2020 

 Privind:   aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean  Galaţi pentru anul fiscal 2021 

 Privind:   aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal  2021, în judeţul Galaţi