Privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

  
Data publicarii: 28.07.2021
Observatii: 
Continut:
click aici

Privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024

  
Data publicarii: 28.07.2021
Observatii: 
Continut:
click aici

Privind: aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06.2021

  
Data publicarii: 28.07.2021
Observatii: 
Continut:
click aici

Privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a două imobile (terenuri), situate în comuna Valea Mărului, județul Galați, din domeniul public al comunei Valea Mărului, județul Galați şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului, județul Galați în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați şi declararea lucrărilor suplimentare pentru realizarea unor investiții aferente obiectivului de investiții “Centrul de management integrat al deșeurilor Valea Mărului și Stație de Sortare Valea Mărului”, componentă a proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în Județul Galați”, ca obiectiv de utilitate publică de interes județean în vederea scoaterii definitive din circuitul agricol a terenurilor în suprafață de 1894 mp, respectiv 1703 mp

  
Data publicarii: 28.07.2021
Observatii: 
Continut:
click aici

Privind: aprobarea Anexei nr. 10 „Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect” și a indicatorilor CV1 „Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate”, respectiv CV2 „Valoarea echipamentelor medicale achiziționate” pentru proiectul „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în județul Galați”

  
Data publicarii: 28.07.2021
Observatii: 
Continut:
click aici