Privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025

Continut: click aici

 

 

 

Privind: completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 216/29.06.2022 privind aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean “Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”

Continut: click aici

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Renovare energetică a Complexului Muzeal de Științele Naturii Răsvan Angheluță Galați – Corp 1”

Continut: click aici

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Renovare energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în strada Eroilor, nr. 13A”

Continut: click aici

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție „Extindere reţea electrică de distribuţie (RED) în vederea alimentării cu energie electrică locuinţe pentru tineri, destinate închirierii specialiştilor din sănătate, etapa 1, 20 unit. Locative, municipiul Galaţi, str. Brăilei nr. 177 – solicitant Judeţul Galaţi – rev. 1”

Continut: click aici