Privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul 2014, în judeţul Galaţi  

Privind eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. POINT DISTRIBUTION GRUP SRL Galaţi, pe traseele Galaţi - Vânători (DN 26, km 8 - SC ASIL SRL şi SC HILLPACK SRL) şi Şiviţa - Vânători (DN 26, km 8 - SC ASIL SRL şi SC HILLPACK SRL)  

Privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr.369/2013   

Privind aprobarea numărului şi a structurii personalului nedidactic pentru Şcoala Gimnazială „Constantin Pufan” Galaţi   

Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, Camerei Agricole a Judeţului Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi