Privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Mărgărit Mitică - Marius 

Privind aprobarea taxelor si tarifelor la nivelul Consiliului Judeţului Galaţi 

Privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi 

Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, Camerei Agricole a Judeţului Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi pentru anul 2013 

Privind acordarea Diplomei de Onoare a judeţului Galaţi colectivului compus din domnii Prof. dr. ing. Lucian Georgescu, Lector dr. Gabriel Murariu, Doctorand Ionuţ Mocanu şi Doctorand Florin Mingireanu