privind aprobarea numărului si structurii personalului nedidactic pentru Scoala Specială nr.1 Emil Gârleanu Galati

privind aprobarea Proiectului tehnic pentru executia obiectivului de investitie Pod nou km. 35+390 si podete de legătură între drum si trotuare în cadrul proiectului reabilitare si modernizare DJ 251 între municipiile Tecuci si Galati, km. 24+000-53+350

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Detaliilor de executie si a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investitie Depozit de carte + Anexe + Biblioteca V.A.Urechia, municipiul Galati

privind instituirea, în sarcina conducătorilor institutiilor publice din subordinea Consiliului Judetului Galati, a unui sistem de raportare a activitătii desfăsurate

privind trecerea unui activ fix, apartinând domeniului privat al judetului Galati, din administrarea Consiliului Judetului Galati, în administrarea Complexului Muzeal de Stiintele Naturii Galati