privind constatarea încetãrii calitãtii de membru în Comisia pentru Protectia Copilului Galati a doamnei Onisor Mirela si numirea unui nou membru

privind modificarea Hotãrârii nr.157/26 februarie 2009 pentru aprobarea unor obligatii ce revin Consiliului Judetului Galati, în vederea implementãrii proiectului Modernizare, extindere si dotare Scoala Specialã Emil Gârleanu, municipiul Galati, judetul Galati

privind modificarea Hotãrârii nr.158/26 februarie 2009 pentru aprobarea unor obligatii ce revin Consiliului Judetului Galati, în vederea implementãrii proiectului Modernizare si extindere Centru de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Adulte nr.1 (fost Centru de Plasament nr.1)

privind rectificarea bugetului local al Consiliului Judetului Galati pe anul 2009

privind repartizarea cotei de 20% din impozitul de venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru sustinerea programelor de dezvoltare localã si proiecte de infrastructurã care necesitã cofinantare localã