privind aprobarea încasãrii, de cãtre Spitalul de Pneumoftiziologie Galati, a unei cote - pãrti de 50% din veniturile realizate din închirierea spatiului chiosc alimentar

privind aprobarea parteneriatului cu Scoala de Arte si Meserii Simion Mehedinti, Casa Corpului Didactic Galati, Centrul Judetean de Resurse si Asistentã Educationalã Galati si Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã Galati, în vederea realizãrii proiectului Centru de resurse Simion Mehedinti si asigurarea cofinantãrii aferentã acestuia

privind aprobarea asocierii Consiliului Judetului Galati cu Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã Galati, Fundatia pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii Galati, Fundatia Scoala Românã de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie - Filiala Galati, Infor Consortio Intreaziendale per la Formazione si SAA - Scuola di Amministratione Aziendale, Italia si asumarea unor obligatii care revin Consiliului Judetului Galati în vederea implementãrii proiectului Telecentrul - model de dezvoltare si ocupare în mediul rural

privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetului Galati, pentru anul 2009

privind aprobarea proiectului Mai buni pentru copiii nostri si cofinantarea proiectului de cãtre Consiliul Judetului Galati