privind corectarea unor erori materiale


privind aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivele de investitie Muzeul Satului - Gospodãrie Tradiţionalã - Pãdurea Gârboavele, judetul Galati si Reabilitare DJ 242 E km.10+950-15+300 Oancea-Roscani, judetul Galati, ce urmeazã a fi finantate prin Programul de Vecinãtate ROMÂNIA - MOLDOVA PHARE CBC 2004-2006


privind modificarea anexei la H.C.J. 109/27.07.2001 privind suprafata de teren aferentã Grãdinii Zoologice Pãdurea Gârboavele aflatã în administrarea Complexului Muzeal de Stiintele Naturii Galati


privind aprobarea Proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru obiectivul de investitie Reabilitare garaje - Serviciul de Ambulantã Judetean Galati


privind numirea definitivã a domnului Zanfir Ilie în functia de director la Biblioteca V.A. Urechia Galati