DEMNITARI PUBLICI CU FUNCŢII DE CONDUCERE      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

FOTEA Costel

Preşedinte

0236-302520;

fax:0236-460703

 

 CUCU Doina

Vicepreşedinte

0236-302528;

 SANDU Mitică

Vicepreşedinte

0236-302524; 

 

 

 

ADMINISTRATOR PUBLIC

           

 

 

 

 

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

 

  COCA Ionel  (cu caracter temporar)

 

0236-302527;  

fax: 0236-462.409           

 

 

 

DIRECŢIA ECONOMIE ŞI FINANŢE

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

STOICA George

Director executiv

0236-302541;  

fax:0236- 411905; 

           -

Director executiv adjunct.

0236-302547;                         

fax: 0236-412217

▪ Compartimentul analizã, sintezã si derulare programe comunitare

 

 

0236-302546;                                 

fax: 0236-418881

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

▪ Compartimentul contabilitate

 

 

Casierie

 

0236-302540; 0236-302544

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

0236-302545;

▪ Compartimentul buget, salarizare, sãnãtate si învãtãmânt special

 

0236-302554; 0236-302547

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                     

 

 

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALÄ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ANGHELUŢĂ Laura-Delia

Director executiv

0236-302536;

fax: 0236-470264

 

▪ Compartimentul de cooperare internaţionalã

 

0236-302555;  0236-302556

 

▪ Centrul integrat de promovare şi             dezvoltare economicã transfrontalieră

 

0236-302557

 

 

 

DIRECŢIA PROGRAME

fax: 0236-410530

EPURE Camelia

 

Director executiv

 

 

0236-302595

 

PANAITESCU Manuela - Carmen

Director executiv adjunct

0236-302537;

fax: 0236-413031

 

▪ Compartimentul programe

 

0236-302557; 0236-302558

 

▪ Centrul Europe Direct Galati

 

0236-302538

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

▪ Unitate implementare proiecte

 

0236-302512

 

 

 

 

DIRECŢIA  ARHITECT ŞEF

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

------

Arhitect şef

tel/fax: 0236-469113

0236-302586;

▪ Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului

 

 

0236-302581; 0236-302586;

0236-302507

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

▪ Autoritatea Judeţeanã de Transport Public – AJTP

 

 

0236-302570

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

▪ Compartimentul informatizare şi gestiune date

 

 

0236-302548

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

DIRECŢIA TEHNICĂ

 

 

         

Mãciucã Radu (cu caracter temporar)

Director executiv

 

 

▪ Serviciul investiţii şi urmãriri contracte

                 

 

 Macri Nicoleta - sef serviciu (cu caracter temporar)

 

0236-302575; 0236-302504;

0236-302505;

fax:0236-412299

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

▪Serviciul drumuri şi poduri

----

 

Şef serviciu

 

0236-302510; 0236-302515;

0236-302516; 0236-302586;

 

 

 

 

DIRECŢIA PATRIMONIU

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

POPESCU Marin

Director executiv

0236-302561;

fax 0236-406035

 

Hãlãsag Sorin             

Director executiv adjunct

0236-302580;

 

 

▪  Serviciul patrimoniu public

 

             

Şef serviciu

   -

 

0236-302564; 0236-302560;

0236-302533;

fax: 0236-495150

▪ Serviciul patrimoniu privat

              Pufu Eugenia

Şef serviciu

 

0236-302565; 0236-302562

0236-302533;

fax: 0236-419980

 

 

 

SERVICIUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE, SÃNÃTATE SI SECURITATE ÎN MUNCÃ SI ASIGURAREA CALITÃTII

 

 

0236-302501; 0236-302502;

fax 0236-462409

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         -

Şef serviciu

0236-302500

Compartimentul de asigurare a calitãtii

 

0236-302569

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

SERVICIUL LICITATII ŞI MONITORIZARE A SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATE PUBLICÃ

 

 0236-302506;

fax:0236-468060

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Simion Paula-Elena

Şef serviciu

0236-302503;

 

 

 

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN
 

 

0236-302550;

fax: 0236-490838;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Grigore Florin

Şef serviciu

 0236-302549

 

SERVICIUL CONTENCIOS ŞI PROBLEME JURIDICE

 

0236-302566; 0236-302567;

0236-302568;

fax:0236-417100 

 

-------

Şef serviciu

0236-302566;

 

Cabinet preşedinte

 

 

0236-302523;

0236-302525;

0236-302530;

0236-302534;

fax: 0236-460703 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

 

Compartiment secretariat şi asistenţã management

 

 

0236-302520;

fax: 0236-460703 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Compartiment cancelarie

 

0236-302552; 0236-302532;

fax:0236-419070; fax:0236-417990

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compartiment Registraturã

 

 

0236-302551
registraturaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compartimentul Relatii publice, organizare si functionare ATOP

 

                       

 

 

0236-302513;

fax: 0236-460556;

Tel-verde: 0800 828 674

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                         Secretariat ATOP

 

0236-302508

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Compartimentul tehnicã administrativã si Monitor Oficial

 

tel/fax: 0236-411361

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.