RAPORT SEMESTRIAL privind analiza activităţii de soluţionare a petiţiilor în semestrul I, anul 2020   ..citeste                     

 

RAPORT DE EVALUARE privind implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, în anul 2019  ...citeste..