Nota de informare privind protecţia datelor personale

Formular CERERE pentru exercitarea dreptului de acces

Formular CERERE pentru exercitarea dreptului de intervenţie

Formular CERERE pentru exercitarea dreptului de opoziţie

Model de PLÂNGERE pentru exercitarea dreptului de intervenţie

Model de PLÂNGERE pentru exercitarea dreptului de opoziţie

Model de PLÂNGERE pentru exercitarea dreptului de acces

Model de PLÂNGERE pentru alte cazuri

Nota de informare privind protecţia datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video

Date despre responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal:

- LUPU BARAT MĂDĂLINA RODICA, numită prin  Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr.272/21.05.2018

- Date de contact: tel. 0236-302.569, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262

Noul regulament general cu privire la protectia datelor personale - Elemente de noutate