MASTER PLAN ACTUALIZAT – Revizie IUNIE 2014 - VERSIUNE FINALA

Capitol 0 - PREZENTARE GENERALA
Capitolul 1 si 2 - INTRODUCERE SI DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE
Capitolul 3 - PREVIZIUNI
Capitolul 4 - OBIECTIVE LA NIVEL NATIONAL SI JUDETEAN
Capitolul 5 - ANALIZA OPTIUNI 
Capitolul 6 - STRATEGIA LA NIVEL JUDETEAN
Capitolul 7 - PLAN DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Capitolul 8 - ANALIZA ECONOMICÃ SI FINANCIARÃ
Capitolul 9 - POSIBILITATILE FINANCIARE
Capitolul 10 - PROGRAMUL DE INVESTITII PRIORITARE
Capitolul 11 - PLAN DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
Capitolul 12 - ANEXE

 

ANEXE LA CAPITOLE
ANEXE LA CAPITOLUL 2
ANEXE LA CAPITOLUL 3
ANEXE LA CAPITOLUL 4
ANEXE LA CAPITOLUL 5
ANEXE LA CAPITOLUL 7
ANEXE LA CAPITOLELE 8 SI 9
ANEXE LA CAPITOLUL 10
ANEXE LA CAPITOLUL 11