Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 78/30.03.2022 privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul Galați, cu valabilitate până la data de 31.12.2022

 Hotãrârea poate fi vizionatã pe site-ul institutiei la adresa:

 https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2022/hot78-300322a.pdf

 

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 206/29.06.2022 privind aprobarea Contractului - cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Galaţi, cu valabilitate până la 31.12.2022   

 Hotãrârea poate fi vizionatã pe site-ul institutiei la adresa:

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2022/hot206-290622.pdf

 

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 99/20.04.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului Galați pentru perioada 2021-2028 elaborată în cadrulproiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiții integrate și complementare-CARIC, SMIS 126291

Hotãrârea poate fi vizionatã pe site-ul institutiei la adresa:

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2021/hot99-200421-a.pdf

 

Dispozitia nr. 287/28.05.2020 privind aprobarea Planului de actiuni de imbunatatire CAF 2020 - 2022 la nivelul Consiliului Judetean Galati, elaborat in cadrul proiectului „Capacitate administrativa ridicata prin investitii integrate si compiementare - CARIC", SMIS 126291

Dispozitia poate fi vizionatã pe site-ul institutiei la adresa:

http://www.cjgalati.ro/images/stories/programe_strategii/disp287-2020.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 149/26.05.2020 privind aprobarea Planului Strategic Institutional al Consiliului Judetean Galati pentru perioada 2020-2023 elaborat in cadrul proiectului „Capacitate administrativa ridicata prin investitii integrate si complementare - CARiC” SMIS 126291

Hotãrârea poate fi vizionatã pe site-ul institutiei la adresa:

http://www.cjgalati.ro/images/stories/programe_strategii/hot149-2020.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 227/22.10.2019 privind aprobarea "Planului de mentinere a calitãtii aerului în judetul Galati 2019-2023"

Hotãrârea poate fi vizionatã pe site-ul institutiei la adresa:

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot227-221019.pdf

 

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1/29.01.2019 privind aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot1-290119.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 157/30.06.2021 privind aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Galaţi

        https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2021/hot157-300621a.pdf

 

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 256/29.11.2018 privind aprobarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu – Judeţul Galaţi pentru perioada 2018 – 2022

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari18/hot256-291118.pdf