ANUNŢ

 

Având în vedere evoluția situației epidemiologice naționale și internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în vederea prevenirii efectelor cauzate de răspândirea coronavirusului COVID-19 (SARS-CoV-2), la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi vor fi aplicabile următoarele măsuri în ceea ce priveşte  derularea procedurilor legale de recrutare a candidaţilor pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate:

  1. dosarele de concurs ale candidaţilor vor fi comunicate exclusiv prin poştă sau electronic la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
  2. documentele din dosarul de concurs se vor prezenta, de regulă, în copii legalizate. În cazul în care candidaţii nu dispun de copii legalizate, certificarea de către secretarul comisiei de concurs „conform cu originalul” a documentelor prezentate în copie, se va face în ziua desfăşurării primei probe a concursului, înainte de începerea acesteia. În acest scop candidaţii vor prezenta în original secretarului comisiei, în ziua desfăşurării primei probe a concursului, toate documentele care au fost comunicate electronic sau prin poştă în copii simple, sub sancţiunea respingerii candidaturii.
  3. în funcţie de numărul participanţilor înscrişi la acelaşi concurs, în scopul asigurării distanţării necesare între candidaţi, concursurile se vor desfăşura în serii sau în săli diferite, în funcţie de spaţiile disponibile la momentul respectiv.
  4. toţi candidaţii, precum şi membrii comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor care nu sunt salariaţi ai Consiliului Judeţean Galaţi, vor completa formularul “Evaluare COVID-19”, pus la dispoziţie de secretarul comisiei.
  5. relaţii suplimentare se pot obţine telefonic la numerele 0236 – 302502 şi 0236 – 462409 – Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E ,

                    Costel Fotea                                                                                                                                                                                         

 

SMRUSSMAC –

Stănescu Mădălina                                                                                               

2. ex./23.03.20                                                                                      
 
 
 
Dispoziţia nr.179 din 6 februarie 2018 privind aprobarea procedurii de organizare şi desfaşurare a probei suplimentare de testare a competenţelor specifice în cazul concursurilor organizate în vederea ocupãrii funcţiilor publice vacante sau temporar vacante la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi
 
Dispoziţia nr.180 din 6 februarie 2018 privind aprobarea procedurii de solicitare a cazierului judiciar de la autoritatea competentã sã emitã acest document, pentru candidaţii la concursurile organizate în vederea ocupãrii funcţiilor publice vacante sau temporar vacante la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSTURI VACANTE
 
 
1) „Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, în vederea asigurării implementării proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”- cod SMIS 134998, finanţat prin POIM/6/3/1/Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România/1/Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România, în conformitate cu prevederile HG 325/2018 art.1-3 din anexa, organizează în intervalul 05.10.2020 – 19.10.2020, la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie aflate în afara organigramei, pe perioadă determinată, perioada implementării proiectului :
1. INSPECTOR DE SPECIALITATE IA (Responsabil Tehnic Coordonator)
2. INSPECTOR DE SPECIALITATE IA (Responsabil Tehnic DBO) ...(citeste)
 
 
 
2) PRIVIND RELUAREA DERULĂRII PROCEDURII DE CONCURS PRIVIND OCUPAREA POSTULUI DE CONSILIER SUPERIOR IN CADRUL DIRECTIEI PROGRAME DIN CADRRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDETEAN GALATI.....citeste
 
 
”Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad superior în cadrul Unitate Implementare Proiecte – Direcţia Programe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. ...(citeste)
 
 
 
 
3)Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul 19.05.2020 – 03.06.2020 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale vacante de execuţie:
1. INSPECTOR DE SPECIALITATE IA (1 post) în cadrul Serviciului investiţii și urmăriri contracte, Direcţia tehnică, din cadrul aparatului de specialitate....(citeste)
 
 
4) Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad asistent – din cadrul Direcţiei Tehnice – Serviciul Investiții și Urmăriri Contracte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi....(citeste)
 
 
 
 
5) Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea  funcţiei publice  vacante de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad principal  în cadrul Serviciului contencios şi probleme juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi ...(citeste)
 
 
 
6) ”Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere de Director executiv al Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi...(citeste)

-Fisa postului

-Rezultat selectie dosare

-Rezultat proba eliminatorie

Rezultat proba scrisa

Rezultat proba interviu

Rezultat final

 

7) „Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul 31.03.2020 – 14.04.2020 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale vacante de execuţie: INSPECTOR DE SPECIALITATE II (1 post) în cadrul Compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului şi protecţia mediului - direcţia Arhitect Şef din cadrul aparatului de specialitate...(citeste)

- Fișa postului

-Formular Contractual

-Rezultat selectie dosare

-Rezultat proba eliminatorie

Rezultat proba scrisa

Proces verbal contestatie

Rezultat proba interviu

Rezultat final

 

8)”Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea  funcţiei publice  vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad principal – din cadrul Direcţiei Arhitect Sef – Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului si protecţia mediului .  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi....(citeste)

-Fisa postului

-Opis documente

-Rezultat selectie dosare

-Rezultat proba eliminatorie

-Rezultat contestatie proba eliminatorie

Rezultat proba scrisa

-Rezultat contestatie proba scrisa

Rezultat final

 

 

9) ”Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad asistent în cadrul Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.....(citeste)

-Fisa postului

-Opis documente

Selectie dosare

-Rezultat proba eliminatorie

Rezultat proba scrisa

Rezultat proba interviu

Rezultat final