ANUNT PUBLIC

Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs de proiecte de management pentru managementul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi. .. citeste

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE PROIECTE DE MANAGEMENT PENTRU MANAGEMENTUL COMPLEXULUI MUZEAL DE ȘTIINȚELE NATURII  „RĂSVAN ANGHELUȚĂ” GALAȚI

 

Anunt privind rezultatele primei  etape de desfãşurare a concursului de proiecte de management pentru perioada februarie 2022 – februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii “Rãsvan Angheluţã” Galaţi

Anunt privind rezultatele celor douã  etape de desfãşurare a concursului de proiecte de management pentru perioada februarie 2022 – februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii “Rãsvan Angheluţã” Galaţi

 

 

 

 

ANUNŢ

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI

 

 

Potrivit prevederilor art. 12 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1130/22.10.2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19: “Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.”

În aceste condiţii, candidaţii vor putea susţine probele de concurs doar dacă îndeplinesc condiţiile precizate mai sus.

 

 

P R E Ş E D I N T E 

            Costel Fotea                                                                    

                                                                                                                                                                                  

 

SMRUSSMAC –

Constantinescu Iuliana        

25.10.2021                                                                                       

 

 

 

ANUNŢ

 

Având în vedere evoluția situației epidemiologice naționale și internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în vederea prevenirii efectelor cauzate de răspândirea coronavirusului COVID-19 (SARS-CoV-2), la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi vor fi aplicabile următoarele măsuri în ceea ce priveşte  derularea procedurilor legale de recrutare a candidaţilor pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate:

  1. dosarele de concurs ale candidaţilor vor fi comunicate exclusiv prin poştă sau electronic la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
  2. documentele din dosarul de concurs se vor prezenta, de regulă, în copii legalizate. În cazul în care candidaţii nu dispun de copii legalizate, certificarea de către secretarul comisiei de concurs „conform cu originalul” a documentelor prezentate în copie, se va face în ziua desfăşurării primei probe a concursului, înainte de începerea acesteia. În acest scop candidaţii vor prezenta în original secretarului comisiei, în ziua desfăşurării primei probe a concursului, toate documentele care au fost comunicate electronic sau prin poştă în copii simple, sub sancţiunea respingerii candidaturii.
  3. în funcţie de numărul participanţilor înscrişi la acelaşi concurs, în scopul asigurării distanţării necesare între candidaţi, concursurile se vor desfăşura în serii sau în săli diferite, în funcţie de spaţiile disponibile la momentul respectiv.
  4. toţi candidaţii, precum şi membrii comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor care nu sunt salariaţi ai Consiliului Judeţean Galaţi, vor completa formularul “Evaluare COVID-19”, pus la dispoziţie de secretarul comisiei.
  5. relaţii suplimentare se pot obţine telefonic la numerele 0236 – 302502 şi 0236 – 462409 – Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E ,

                    Costel Fotea                                                                                                                                                                                         

 

SMRUSSMAC –

Stănescu Mădălina                                                                                               

23.03.20                                                                                      
 
 
 
Dispoziţia nr.179 din 6 februarie 2018 privind aprobarea procedurii de organizare şi desfaşurare a probei suplimentare de testare a competenţelor specifice în cazul concursurilor organizate în vederea ocupãrii funcţiilor publice vacante sau temporar vacante la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi
 
Dispoziţia nr.180 din 6 februarie 2018 privind aprobarea procedurii de solicitare a cazierului judiciar de la autoritatea competentã sã emitã acest document, pentru candidaţii la concursurile organizate în vederea ocupãrii funcţiilor publice vacante sau temporar vacante la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi
 


OPIS documente inscriere concurs de recrutare                           
 
 
 
 
 
 
 
   POSTURI VACANTE
 
50) Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea a 2 funcţii publice de execuţie vacante, după cum urmează: consilier juridic, clasa I, grad principal şi consilier juridic,     clasa I, grad superior în cadrul Serviciul contencios si probleme juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi...(citeste)
 
49) Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere de Arhitect Şef...(citeste)
 
 
48) „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița, organizează în intervalul 28.03.2022 – 4.04.2022 la sediul Asociatiei din str. Domneasca nr. 91, Galaţi, concurs/examen pentru ocuparea funcţiilor de responsabil comunicare si informare interna Braila, responsabil comunicare si informare interna Ialomita si responsabil comunicare si informare interna Calarasi în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița ...(citeste)
 
 
47) Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad superior, din cadrul Direcţiei tehnice – Serviciul drumuri şi poduri ...(citeste)
-  Fisa postului 
 
 
46) „ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT DE INTERES STRATEGIC, ÎN ZONA DE EST ȘI SUD – JUDEȚELE GALAȚI, BRĂILA, CĂLĂRAȘI ȘI IALOMIȚA, organizează în intervalul 14.03.2022 – 23.03.2022 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7, Galaţi, concurs/examen pentru ocuparea funcţiilor de responsabil economic şi responsabil tehnic în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița ...(citeste)
 
45) Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul 29 martie – 11 aprilie 2022  la sediul precizat mai sus, concurs  pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuţie de  Inspector de specialitate I – în cadrul Direcţiei Tehnice – Serviciul Drumuri și Poduri, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi....(citeste)
 
 
44) „Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul 28.03.2022 – 05.04.2022 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de Director General al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi...(citeste)
 
 
43) Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere de Arhitect Şef...(citeste)
 

42) Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad principal în cadrul Serviciul contencios si probleme juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean  Galaţi...(citeste)

-  Fisa postului

Selectie dosare

- Rezultat proba practica

 
41) Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul 14.02.2022 – 23.02.2022 la sediul precizat mai sus, concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița....(citeste)
 
 
 
40) Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad superior – din cadrul Compartimentului relaţii publice, organizare si funcţionare ATOP....(citeste)
 
39) Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea a 2 funcţii publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad superior, din cadrul Direcţiei tehnice – Serviciul investiţii şi urmăriri contracte...(citeste)
 
 
 
38) Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de auditor, clasa I, grad principal în cadrul Serviciul audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi...(citeste)
 
37) Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul 04 ianuarie – 12 ianuarie 2022 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuţie de Inspector de specialitate IA – în cadrul Compartimentului Unitate Implementare Proiecte, Direcţia Programe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.(citeste)
 
36)Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul 03 ianuarie – 12 ianuarie 2022 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuţie de Inspector de specialitate IA – în cadrul Direcţiei Economie și Finanţe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.(citeste)
 
35) Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad principal în cadrul Serviciului contencios şi probleme juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.(citeste)
 
34)Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere de Arhitect Şef.(citeste)
 
33)Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul 18 noiembrie – 26 noiembrie 2021 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuţie de Inspector de specialitate IA – în cadrul Compartimentului Unitate Implementare Proiecte, Direcţia Programe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. (citeste)
 
32)Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad superior – din cadrul Compartimentului relaţii publice, organizare si funcţionare ATOP. (citeste)
 
31) Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul 16 noiembrie – 24 noiembrie 2021 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuţie de  Inspector de specialitate IA – în cadrul Direcţiei Economie și Finanţe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. (citeste)
 
30) Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul 10.11-23.11.2021 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de execuţie de Inspector de specialitate debutant – în cadrul Direcţiei patrimoniu, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.(citeste)
 
 
29) „Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul 3.11.2021 – 12.11.2021 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale vacante de execuţie: ŞOFER (1 post) în cadrul serviciului patrimoniu privat - Direcţia Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate...(citeste)
 
28) Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul 28.10.2021-11.11.2021 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de execuţie de INSPECTOR DE SPECIALITATE DEBUTANT în cadrul Direcţiei Arhitect Şef – Compartimentul informatizare şi gestiune date, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi...(citeste)
 
27) Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul 27.10.2021-10.11.2021 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de execuţie de INSPECTOR DE SPECIALITATE I în cadrul Direcţiei programe – Compartimentul programe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi...(citeste)
 
26)Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul 13.09.2021-24.09.2021 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante de execuţie: INSPECTOR DE SPECIALITATE IA şi INSPECTOR DE SPECIALITATE DEBUTANT în cadrul Direcţiei patrimoniu, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi...(citeste)
 
 
 
 
 
25)Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul
22.07-04.08.2021 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante de execuţie:
Inspector de specialitate I A, Inspector de specialitate I şi Inspector de specialitate debutant – în cadrul Direcţiei patrimoniu, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi..(citeste)
 
 
 
24)  "Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul 15.06-30.06.2021 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale vacante de execuţie: INSPECTOR DE SPECIALITATE I A – în cadrul compartimentului Unitate Implementare Proiecte – Direcţia Programe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi..(citeste)
 
 
23)  ”Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea  funcţiei publice  vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad asistent  în cadrul Direcţiei tehnice – Serviciul investiţii şi urmăriri contracte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi..(citeste)
 
 
22)  ”Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea a 2 funcţii publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad superior – din cadrul Direcţiei tehnice – serviciul drumuri si poduri din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi..(citeste)
-   Fisa postului
 
21)Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul 05.04.2021-21.04.2021 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de execuţie de INSPECTOR DE SPECIALITATE I – Direcţia tehnică ( Serviciul drumuri şi poduri).(citeste)
 
 
20)”Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea a 2 funcţii publice  vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad superior  în cadrul Direcţiei tehnice – Serviciul drumuri şi poduri din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.(citeste)
 
19)”Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad superior – din cadrul Direcţiei economie si finanţe – compartimentul buget, salarizare, sănătate si învăţământ special.(citeste)
 
18) Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul
22.02-3.03.2021 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale vacante de execuţie:INSPECTOR DE SPECIALITATE I – Compartimentul Programe, Direcţia Programe (citeste)
 
 
 17)Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:
- şef serviciu patrimoniu public ( Direcţia patrimoniu – Serviciul Patrimoniu Public)
- consilier clasa I, grad principal (Direcţia patrimoniu – Serviciul Patrimoniu Public) (citeste)
  Selectie dosare - sef serviciu
  Selectie dosare - consilier
-  Rezultat proba scrisa - sef serviciu
-  Rezultat proba scrisa - consilier
 
 
16) Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea  funcţiei publice  vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad asistent  în cadrul Direcţiei tehnice – Serviciul investiţii şi urmăriri contracte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi...(citeste)
 
15) Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul 1.02.2021 – 11.02.2021 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale vacante de execuţie:
1. ŞOFER (1 post) în cadrul serviciului patrimoniu privat - Direcţia Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate( citeste)
 
 
 
 
14)  Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad superior din cadrul Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Transport Public – Direcţia Arhitect Şef....(citeste)


13) „Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul 25.01.2021 – 05.02.2021 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale vacante de execuţie:1. INSPECTOR DE SPECIALITATE IA..(citeste)
Fisa postului

Selectie dosare

-Rezultat proba eliminatorie

-Rezultat proba scrisa

-Rezultat proba interviu

-Rezultat final

 

 

12)Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea a 2 funcţii publice  vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad superior – din cadrul Direcţiei tehnice – serviciul drumuri si poduri  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi..(citeste)

Fisa postului

-  Opis documente

 

 

11) Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, în vederea asigurării implementării proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi” – cod SMIS 134998, finanţat prin POIM/6/3/1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România /1/ Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România, în conformitate cu prevederile HG nr. 325/2018, art. 1 - 3 din anexă, organizează în intervalul 04 – 19.01.2021 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie aflate în afara organigramei, pe perioadă determinată, perioada implementării proiectului:..(citeste)

 - Fisa postului responsabil urmariri contracte

-  Fisa postului responsabil tehnic coordonator

-  Fisa postului responsabil tehnic DBO

-  Opis documente
Selectie dosare


-Acord de mediu nr.8/19.12.2019 

-Anexa -19.02.2020 - la acord de mediu

-Rezultat proba eliminatorie

-Rezultat proba scrisa

-Rezultat proba interviu

-Rezultat final

 

10) ”Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad principal în cadrul Direcţiei Arhitect Șef – Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi...(citeste)

Fisa postului

Selectie dosare

- Rezultat proba eliminatorie

Rezultat proba scrisa

Rezultat proba interviu

Rezultat final

 

9) ”Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad asistent în cadrul Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.....(citeste)

-Fisa postului

-Opis documente

Selectie dosare

-Rezultat proba eliminatorie

Rezultat proba scrisa

Rezultat proba interviu

Rezultat final

 

8)”Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea  funcţiei publice  vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad principal – din cadrul Direcţiei Arhitect Sef – Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului si protecţia mediului .  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi....(citeste)

-Fisa postului

-Opis documente

-Rezultat selectie dosare

-Rezultat proba eliminatorie

-Rezultat contestatie proba eliminatorie

Rezultat proba scrisa

-Rezultat contestatie proba scrisa

Rezultat final

 

7) „Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul 31.03.2020 – 14.04.2020 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale vacante de execuţie: INSPECTOR DE SPECIALITATE II (1 post) în cadrul Compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului şi protecţia mediului - direcţia Arhitect Şef din cadrul aparatului de specialitate...(citeste)

- Fișa postului

-Formular Contractual

-Rezultat selectie dosare

-Rezultat proba eliminatorie

Rezultat proba scrisa

Proces verbal contestatie

Rezultat proba interviu

Rezultat final

 

6) ”Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere de Director executiv al Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi...(citeste)

-Fisa postului

-Rezultat selectie dosare

-Rezultat proba eliminatorie

Rezultat proba scrisa

Rezultat proba interviu

Rezultat final

 

5) Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea  funcţiei publice  vacante de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad principal  în cadrul Serviciului contencios şi probleme juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi ...(citeste)
 
 
4) Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad asistent – din cadrul Direcţiei Tehnice – Serviciul Investiții și Urmăriri Contracte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi....(citeste)
 
 
 
3)Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul 19.05.2020 – 03.06.2020 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale vacante de execuţie:
1. INSPECTOR DE SPECIALITATE IA (1 post) în cadrul Serviciului investiţii și urmăriri contracte, Direcţia tehnică, din cadrul aparatului de specialitate....(citeste)
 

 

2) PRIVIND RELUAREA DERULĂRII PROCEDURII DE CONCURS PRIVIND OCUPAREA POSTULUI DE CONSILIER SUPERIOR IN CADRUL DIRECTIEI PROGRAME DIN CADRRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDETEAN GALATI.....citeste
 
 
”Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad superior în cadrul Unitate Implementare Proiecte – Direcţia Programe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. ...(citeste)
 

 

1) „Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, în vederea asigurării implementării proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”- cod SMIS 134998, finanţat prin POIM/6/3/1/Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România/1/Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România, în conformitate cu prevederile HG 325/2018 art.1-3 din anexa, organizează în intervalul 05.10.2020 – 19.10.2020, la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie aflate în afara organigramei, pe perioadă determinată, perioada implementării proiectului :
1. INSPECTOR DE SPECIALITATE IA (Responsabil Tehnic Coordonator)
2. INSPECTOR DE SPECIALITATE IA (Responsabil Tehnic DBO) ...(citeste)