- Consiliul Județean Galați anunță public selecția partenerilor economici și sociali și a organismelor care reprezintă societatea civilă pentru constituirea Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Galați...... citeste

- Formular de intenție privind participarea la Grupul de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Galați ..... descarcă formular

- GHID privind identificarea și selecția partenerilor economici și sociali și a organismelor care reprezintă societatea civilă în vederea constituirii Grupului județean de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Galați 2021-2027 ..... citeste

- Hotărârea nr. 38 privind  aprobarea Ghidului privind indentificarea și selecția partenerilor relevanți in vederea construirii Grupului județean de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Galati 2021-2027 si a Regulamentului de organizare si funcționare a Grupului județean pentru coordonarea tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Galați 2021-2027..... click aici

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire corp nou Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci, Județul Galați”, propus a fi amplasat în județul Galați, municipiul Tecuci, cp. 805300, strada Costache Conachi, nr. 35........ citeste

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI anunţă publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Galați privind actualizarea acordului de mediu nr. 08 din 19.12.2019, rev. 28.04.2021 emis de A.P.M. Galați pentru proiectul “Sistem de management intregrat al deșeurilor în județul Galați”...... citeste

Subcategories