Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 - privind: aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2019-2020 (octombrie 2019 – iunie 2020)

- privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociației Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 2019

- privind: aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia” Galați și Asociația Danube Media Center și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”Restaurare și amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării”

- privind: aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii din mediul rural cu rezultate deosebite la admiterea în liceu

- privind: premierea elevilor din mediul rural cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul şcolar 2019-2020

- privind: modificarea Hotărârii nr. 70 din 24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrărești - Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 242)”

- privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAŢI”

- privind: aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Asociația Mausi în vederea organizării în comun a unor concursuri și evenimente sportive în Pădurea Gârboavele

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Reparaţii capitale gard Baza de Agrement Zatun

- privind: aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Amenajare Secţie Cardiologie Intervenţională şi U.S.T.A.C.C.”

- privind: trecerea din domeniul public al judeţului Galaţi în domeniul privat al judeţului Galaţi a imobilului situat în municipiul Galaţi, str. Mihai Bravu nr. 46, ca urmare a încetării uzului public, în vederea punerii în aplicare a Sentinței Civile nr. 939/27.09.2017 a Tribunalului Galaţi

- privind: constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei Comisii

- privind: aprobarea Regulamentului privind participarea Consiliului Judeţean Galaţi cu capital şi/sau bunuri la funcţionarea / dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean, a Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de sprijin din bugetul Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi

- privind: aprobarea oportunității proiectului major de investiții „Aeroport internațional în județul Galaţi”

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de plasament nr. 3 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru perioada septembrie 2019 – septembrie 2022 pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Andrei” din cadrul Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Ana” din cadrul Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 107/31.05.2019 privind stabilirea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, instituţie publică din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului maternal din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale Dumbrava minunată” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere şi asistenţă pentru persoane cu tulburări de spectru autist din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi Tecuci din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Miruna” din cadrul Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Monica” din cadrul Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Cireşarii” din cadrul Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Floare de colţ” din cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Tudor” din cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Ştefan” din cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de plasament Tecuci din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Speranţa” din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022