R E G U L A M E N T U L
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A
CONSILIULUI JUDETEAN GALATI

 

 

PREAMBUL

citeste

TITLUL I - PRINCIPII ŞI DISPOZIŢII GENERALE

citeste

TITLUL II - ORGANIZAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI

citeste

TITLUL III - FUNCŢIONAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI

citeste

TITLUL IV - STATUTUL ALEŞILOR LOCALI

citeste

TITLUL V - DISPOZIŢII FINALE

citeste