RELAŢII DE COLABORARE ŞI PARTENERIATE ÎNTRE MUNICIPIUL GALAŢI ŞI STRUCTURI SIMILARE DIN STRÃINÃTATE

 

 

Denumire

Descriere

Acord de înfrãţire între municipiul Galaţi şi oraşul Llmon din Costa Rica

Pe 25 octombrie 1992 s-a semnat la Galaţi Protocolul privind stabilirea relaţiilor de înfrãţire dintre municipiul Galaţi şi municipiul Llmon, în care se specificã intenţia de a promova schimburile şi colaborarea în toate domeniile.

Acord de înfrãţire între municipiul Galaţi şi oraşul Pessac din Franţa

În iulie 1991, la Galaţi s-a semnat Protocolul de Prietenie între Primarul oraşului Pessac, domnul Alain Rousset şi Prefectul judeţului Galaţi, domnul Traian Mândru.

În perioada 25 - 30 iunie 1993 s-a semnat la Pessac Documentul oficial de înfrãţire între cele douã oraşe.

În cadrul acestui parteneriat s-au derulat câteva proiecte:

-un studiu asistat de specialiştii francezi în privinţa fenomenului de tasare ce afecteazã oraşul Galaţi;

-un studiu asupra modalitãţilor de colectare şi tratare a deşeurilor, studii care s-au bucurat de finanţare din partea Ministerului Afacerilor Externe Francez.

Totodatã, au fost create Fundaţia Familia şi Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor, care au beneficiat în permanenţã de consultanţã şi instruire în domeniul asistenţei sociale a personalului ce deserveşte aceste organizaţii, prin grija pãrţii franceze fundaţiile fiind permanent aprovizionate cu alimente şi alte bunuri.

În februarie 2002 a avut loc o vizitã a unei delegaţii a oraşului Pessac la Galaţi, pe parcursul cãreia au fost stabilite programul şi strategia comunã pe urmãtorii 4 ani în domeniile asistenţã socialã, învãţãmânt, sãnãtate, dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

Declaraţie de intenţii între municipiul Galaţi şi oraşul Hammond din Indiana, SUA

Pe 20 mai 1997 s-a semnat la Galaţi Declaraţia intenţiilor comune de a dezvolta prietenia şi colaborarea între oraşele Galaţi şi Hammond

Acord de cooperare între municipiul Galaţi şi oraşul Nikolaev, din Ucraina, semnat pe 24 octombrie 2003, în contextul unei vizite a reprezentanţilor municipiului Galaţi, la Nikolaev

Cu aceastã ocazie s-a stabilit ca în viitorul apropiat sã se întocmeascã un program în care sã se insereze acţiuni de interes comun, cum ar fi:

1. Construirea în Nikolaev a unui hotel de 3 sau 4*, în colaborare cu operatorii din domeniul turismului din Galaţi, municipalitatea din Nikolaev urmând sã punã la dispoziţie în mod gratuit terenul necesar. De asemenea, în zonã este disponibilã forţa de muncã şi se pot gãsi şi matreialele de construcţie necesare realizãrii acestui proiect;

2. Realizarea unei linii de transport containere Nikolaev-Europa, pe ruta maritimã Nikolaev-Galaţi şi terestrã (rutier / cale feratã) Galaţi-Europa;

3. Organizarea în colaborare cu Universitatea Dunãrea de Jos a unei activitãţi de prospectare a sit-ului arheologic scitic Olbia;

4. Realizarea unei cooperãri universitare şi industriale în domeniul construcţiilor navale;

5. Realizarea unui schimb de tabere de elevi, eventual într-un concept tematic: informaticã aplicatã, arheologie, transporturi pe apã, limbi strãine, etc.;

6. Dezvoltarea schimbului de mãrfuri (de exemplu reactivarea fabricilor de mobilã din Galaţi, produsele acestor fabrici fiind foarte cãutate în Nikolaev);

7. Conlucrarea în implementarea conceptului de Tehnopol la Nikolaev.

Acord de cooperare între municipiul Galaţi şi oraşul Sevastopol, din Ucraina, semnat pe 27 octombrie 2003, la Sevastopol

Cu ocazia semnãrii acestui acord, s-a stabilit ca în viitorul apropiat sã se întocmeascã un program comun în care sã se insereze acţiuni de interes reciproc, cum ar fi:

1.Cooperarea în domeniul turismului, realizarea de obiective comune, pe litoralul zonei Sevastopol;

2.Participarea Universitãţii Dunãrea de Jos din Galaţi la cercetãrile arheologice din site-ul Hersones, care nu este explorat decât în procent de 10 %;

3.Cooperarea în domeniul portuar şi al transportului maritim;

4.Cooperarea economicã, inclusiv prin crearea unei reţele de Tehnopoluri.

Protocol privind intenţia de cooperare între municipiul Galaţi şi oraşul Yalta, din Ucraina, semnat pe 29 octombrie 2003, la Yalta.

Cu aceastã ocazie s-a stabilit ca în viitorul apropiat sã se întocmeascã, în comun, un program în care sã se insereze acţiuni de interes reciproc, cum ar fi:

1.Organizarea unor acţiuni de cooperare în domeniul viticol, spre exemplu între întreprinderea Massandra din Yalta şi Staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru viticulturã şi vinificaţie Bujoru;

2.Organizarea unui sistem de cooperare în domeniul medical, prin realizarea unor schimburi de specialişti, stagii de practicã, reuniuni ştiinţifice şi a unor colaborãri cu Liceul sanitar din Galaţi şi cu alte instituţii sanitare specializate;

3.Organizarea în anul 2004 a unei conferinţe internaţionale cu tema e-Commerce, cu implicarea Clubului internaţional al Mãrii Negre, prin Comisia InfoBlaS.

Acord de înfrãţire între municipiul Galaţi şi oraşul Coventry din Marea Britanie

În august 1963 s-a semnat la Galaţi Protocolul de înfrãţire între cele douã oraşe.

În aprilie 1994 s-a semnat la Coventry Protocolul de prietenie între cele douã oraşe.

În perioada 1994-1996, în cadrul relaţiilor de înfrãţire şi prietenie, s-a întreţinut corespondenţã şi s-au desfãşurat numeroase vizite şi acţiuni comune pe diverse teme.

Acord de înfrãţire între municipiul Galaţi şi oraşul Pireu din Grecia

Pe 11 mai 1985 s-a semnat la Pireu Protocolul de înfrãţire între primarii celor douã oraşe.

Pe 12 ianuarie 1994, s-a semnat la Galaţi un Protocol de colaborare, urmãrindu-se iniţierea unor programe comune, în special în domeniile social, ecologic, cultural, sãnãtate, sport, turism, învãţãmânt.

Prin intermediul relaţiilor de înfrãţire cu oraşul Pireu s-au pus bazele aderãrii oraşului Galaţi la Clubul Internaţional al Mãrii Negre (IBSC), aderare aprobatã prin HCL nr. 1/1994. În perioada 4 - 8 aprilie 1994 la Pireu s-a desfãşurat Adunarea Generalã a Clubului Internaţional al Mãrii Negre, la care au participat şi reprezentanţi ai municipiului Galaţi.

Acord de înfrãţire între municipiul Galaţi şi oraşul Wuhan din R.P.Chinezã

În perioada 30 iulie - 13 august 1987 s-a semnat la Galaţi Protocolul privind stabilirea de relaţii de înfrãţire între municipiul Galaţi şi oraşul Wuhan.

În perioada 15 - 22 noiembrie 1990, s-au încheiat la Galaţi Convenţii în vederea realizãrii de schimburi economice (mãrfuri prin contrapartidã cu combinatul SIDEX), schimburi de studenţi, de cadre medicale.

În martie 1991 s-a semnat la Wuhan un Protocol - Acord privind dezvoltarea prieteniei dintre Wuhan şi Galaţi şi pe baze materiale. Pe 23 aprilie 1991 s-a semnat la Galaţi un Protocol despre schimbul şi cooperarea dintre Galaţi şi Wuhan în domeniile economic, învãţãmânt, sanitar, culturã, sport.

În 1995 s-a semnat la Galaţi Memorandumul de Principiu pentru preparativele expoziţiei de comercializare de mãrfuri exportate din Wuhan - China.

Relaţiile dintre cele douã municipalitãţi s-au reluat în martie 2002, când o delegaţie chinezã a vizitat municipiul Galaţi.

În perioada 16-18 octombrie 2002 a avut loc la Wuhan Forumul asupra Dezvoltãrii Oraşelor Înfrãţite, ocazie cu care a fost semnat Memorandumul de înţelegere asupra schimbului şi cooperãrii între oraşele înfrãţite în noul secol.