privind finalizarea si implementarea masurilor solicitate de Curtea de Conturi referitoare la
modul de ducere la indeplinire a mãsurilor dispuse prin Decizia nr. 60128.07.2014 la Unitatea
Administrativ teritorialã judetul Galati stabilite prin Raportul de follow-up nr.72912015citeste..