ANUNȚ privind selecția partenerilor relevanți pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Tranziție Justă

 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (AM PTJ) 2021–2027, a lansat procesul de constituire a Comitetului de Monitorizare (CM) a PTJ.

CM PTJ va fi structura națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a PTJ, care se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare pentru a examina implementarea programului și progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia.

În vederea selectării unor parteneri reprezentativi și implicați ca membri ai comitetului, MIPE invită autoritățile și organizațiile interesate din rândul autorităților locale, reprezentanților societății civile, mediului de afaceri, de cercetare și universitar de la nivel regional în conformitate cu secțiunea B1.2. din Ghid privind constituirea Comitetului de Monitorizare a Programului Tranziție Justă 2021-2027, să își exprime interesul pentru participarea la CM PTJ, prin completarea și depunerea unui Formular de candidatură.

 

Termenul pentru depunerea formularelor de candidatură este 12.01.2023.

 

Documentele și informațiile necesare se regăsesc pe site-ul MIPE și pot fi consultate accesând următorul link: https://mfe.gov.ro/autoritatea-de-management-pentru-programul-tranzitie-justa-am-ptj-2021-2027-lanseaza-procesul-de-constituire-a-comitetului-de-monitorizare-cm-a-ptj/