Anuntul privind selecția selecția partenerilor relevanți pentru Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Galați

- Formular de candidatură privind selecția în vederea constituirii Comitetului partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniulului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Galați 

- Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 342/26.09.2023* Privind: aprobarea Metodologiei pentru identificarea și selecția partenerilor relevanți pentru Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Galați și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Galați 

 

Consiliul Județean Galați vă informează că Institutul Național al Patrimoniului (INP) a lansat procedura de achiziție publică pentru contractarea lucrărilor de restaurare a obiectivului de investiții Casa Memorială "Costache Negri" cod LMI GL-IV-m-B-03147, situat în comuna Costachi Negri, județul Galați, monument istoric aflat în proprietatea noastră.

Informațiil despre anunțul INP găsiți accesând următorul link:   https://patrimoniu.ro/ronewses/frrwspvy6j2kgw

Subcategories