Consiliul Judeţean Galaţi anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Galaţi de încadrare fără evaluare de mediu a Planului de menţinere a calităţii aerului înjudeţul Galaţi. ... citeste

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

U.A.T. JUDEUL GALAI PRIN CONSILIUL JUDEEAN GALAI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  .„ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICÃ EXTINDERE UMS GÃNESTI, COMUNA CAVADINESTI, JUDEUL GALATI - INSTALATIE DE UTILIZARE (PROIECT NR. 63/2019)”.. citeste

 

 

 

 
 
 

 

 

U.A.T. JUDEUL GALAI PRIN CONSILIUL JUDEEAN GALAI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „BAZA DE AGREMENT CU SPECIFIC PESCRESC ZTUN 2” ... citeste

 

 

 
 
 

 

 

Consiliul Judeţean Galaţi anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Galaţi de încadrare fără evaluare de mediu a “Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi”. ... citeste

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE SF. CUVIOASA PARASCHEVA

UAT Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva”.

Acest proiect este finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 - „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Operațiunea 8.1.A: Ambulatorii.  , ... citeste
 

 

 

 

 
 
 

 

 

Anunţ privind rezultatele selectării partenerului de tip entitate privat, in vederea depunerii Proiectului “Restaurare şi amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării”, in cadrul Programului RO-CULTURA, apel Restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice, finanţat prin Granturile SEE 2014-2021 ...citeste
 
 

 - PLANUL DE MENŢINERE A CALITĂŢII AERULUI ȊN JUDEŢUL GALAŢI 2019-2023

- ANUNT- PUBLICConsiliul Judeţean Galaţi anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Galaţi de încadrare fără evaluare de mediu a “Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi”. ... citeste

- ANUNT- PUBLIC -Consiliul Judeţean Galaţi anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Galaţi de încadrare fără evaluare de mediu a Planului de menţinere a calităţii aerului înjudeţul Galaţi. ... citeste

HOTARÂREA NR. 227/2019Privind: aprobarea „Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi 2019-2023”