Dispozitia nr. 7/10.01.2022  privind implementarea unor măsuri în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi pentru limitarea răspândirii infecţiilor de natură virală cu virusul COVID–19

Proiect buget - UAT JUDETUL GALATI  - pentru anul 2022 ... citeste

Unitatea Administrativ Teritoriala Judelul Galati în calitate de beneficiar, implementeaze proiectul,,Acces la educație în mediul online în contextul crizei sanitare Covid 19 în unitilile de învățământ special din județul Galați" - cod SMIS 144169 în parteneriat cu școala Gimnazială Specială "Constantin Pufan'' Galali, Liceul Tehnologic "Simion  Mehedinți", Școala Profesională Specială "Emil Gârleanu" Galați", Școala Gimnazială Specială "Constantin Păunescu" Tecuci... citeste

 

 

 

 Dispozitia nr.487/13.12.2021  privind implementarea unor măsuri în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi pentru limitarea răspândirii infecţiilor de natură virală cu virusul COVID–19

„CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMULUI INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL PE TRONSONUL FUNCȚIONAL DE INTERES JUDEȚEAN: DN 24D – DJ 251B – DJ 251A – DJ 251H – DJ 251 – DJ 255A – DN 25”.. citeste

„CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI titular al proiectului „ EXECUTAREA UNUI PUȚ FORAT LA ADÂNCIMEA DE 150 M PENTRU SUPLIMENTAREA SURSELOR DE ALIMENTARE CU APĂ A UNITĂȚII MEDICO-SOCIALE GĂNEȘTI, LOCALITATEA GĂNEȘTI, COMUNA CAVADINEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare.. citeste

JUDETUL GALATI - Indicatori cu privire la executia bugetului local pentru trimestrul IlI al anului 2021 citeste..

Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finan-țate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legatură, infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenţial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere şcolare)... citeste

 Dispozitia nr.353/11.08.2021  privind implementarea unor măsuri în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi pentru limitarea răspândirii infecţiilor de natură virală cu virusul COVID–19

 Dispozitia nr.400/11.10.2021  privind implementarea unor măsuri în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi pentru limitarea răspândirii infecţiilor de natură virală cu virusul COVID–19