1. „CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI anunţã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare DJ 255, km 28 + 000 – 29 + 000, km 32 + 000 – 35 + 000, Rediu-Cuca, judeţul Galaţi”, propus a fi amplasat în comunele Rediu şi Cuca, judeţul Galaţi.RAPORT DE MEDIU - PLANUL JUDETEAN DE GESTIONARE A DESEURILOR 
(pag.1-71 şi pag.72-148)
PLANUL JUDETEAN DE GESTIONARE A DESEURILOR PENTRU JUDETUL GALATI
(pag.1-90, pag.91-186 şi Anexe: 1, 2, 3, 4)