Situatia incidentelor  ....

Studii / cercetari ...

organigrama...

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 398 din 18 august 2022 privind stabilirea componenţei nominale a Comisiei paritare la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi

JUDETUL GALATI - Indicatori cu privire la executia bugetului local pentru trimestrul al Il-a al anului 2022 ...citeste

 Dispozitia nr. 342/30.06.2022  constituirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea de despăgubiri pentru imobilele proprietate privată situate în localitatea Galați, expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică de interes județean “Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”