„U.A.T. JUDEȚUL GALAȚI, titular al proiectului “PAVILION PEDIATRIE ȘI MODERNIZARE SPITAL ORĂȘENESC TÂRGU BUJOR”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “PAVILION PEDIATRIE ȘI MODERNIZARE SPITAL ORĂȘENESC TÂRGU BUJOR”, ... citeste

„U.A.T. JUDEȚUL GALAȚI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “PAVILION PEDIATRIE ȘI MODERNIZARE SPITAL ORĂȘENESC TÂRGU BUJOR”, propus a fi amplasat în orașul Târgu Bujor, str. General Eremia Grigorescu nr. 97, Cvartal 30, Parcela 289, județul Galați 
... citeste

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI anunță publicul interesatasupra deciziei A.P.M. Galați privind actualizarea acordului de mediu nr. 08 din 19.12.2019 emis de A.P.M. Galați pentru proiectul “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în  Județul Galați”, propus a se realiza în județul Galați ... citeste

JUDEȚUL GALAȚI PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare și modernizare drumuri județene – lucrări reabilitare și modernizare sectoare drum județean DJ 251”... citeste

În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi 22 ianuarie 2020 se aduce la cunoştinţă publică documentul “Proiectul de buget local al Judeţului Galaţi pe anul 2020”.

„CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de revizuire  a Acordului de mediu nr. 08/19.12.2019 pentru proiectul “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Galați”, propus a fi amplasat în județul Galați... citeste

JUDETUL GALATI - Indicatori cu privire la executia bugetelor locale la 31 decembrie 2019
citeste..

„CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Galați”, propus a fi amplasat în județul Galați... citeste

   În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi aduce la cunoştinţă publică faptul că se iniţiază procedura de elaborare a proiectelor de acte administrative cu caracter normativ: