JUDETUL GALATI - Indicatori cu privire la executia bugetului local pentru trimestrul Il al anului 2021 citeste..