În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi aduce la cunoştinţă publică faptul că se iniţiază procedura de elaborare a proiectelor de acte administrative cu caracter normativ:

 

*  hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivelul judeţului Galaţi;

*  hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea procedurii de atribuire directă, pe o perioadă de 60 de zile, dar nu mai mult de 12 luni, a unor trasee cuprinse în Programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivelul judeţului Galaţi.

 

NOTA

 

            La solicitarea Autorităţii Judeţene de Transport Public din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, în data de 13 decembrie 2019, proiectele de hotărâre au fost retrase din procedura de consultare publică.

Motivaţia rezidă din faptul că, în data de 12 decembrie 2019, în şedinţa comună a Senatului şi a Camerii Deputaţilor, Guvernul României şi-a angajat răspunderea asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane.

https://gov.ro/ro/stiri/alocutiunea-premierului-ludovic-orban-la-prezentarea-in-parlament-a-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-i-completarea-unor-acte-normative-in-domeniul-transportului-de-persoane

 

Procedura va fi reluată după ce actele normative modificate ce privesc acest domeniu vor fi publicate în Monitorul Oficial al României.