UAT Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de
transport regional pe drumul judeţean DJ 242A”, în parteneriat cu UAT Comuna Rădești, UAT Orașul Berești, UAT Comuna
Berești- Meria și UAT Comuna Cavadinești...citeste