Consiliul Judeţului Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Eroilor, nr.7, judeţul Galaţi anunţã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizare DJ 251C km 19+000 – 19+800, în satul Crãieşti, comuna Vârlezi, judeţul Galaţi, cu amplasamentul în intravilanul satului Crãieşti, comuna Vârlezi, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritãţii competente pentru protecţia mediului ARPM Galaţi din str. Regimentul 11 Siret, nr. 2 şi la sediul Consiliului Judeţului Galaţi,în zilele de luni – vineri, între orele 800 – 1400.
Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul autoritãţii competente pentru protecţia mediului ARPM Galaţi.