În cadrul proiectului cu titlul "SALVAŢI ARIA PROTEJATÃ PÃDUREA GÂRBOAVELE", Consiliul Judeţului Galaţi achiziţioneazã: Servicii de consultanţã pentru elaborarea, dezbaterea si avizarea Planului de management.
Informaţii
suplimentare la tel 0236/468.060 şi pe site-ul www.e-licitatie.ro (Anunţ de participare nr. 114129/18.01.2011)


1.Autoritate Contractantã Consiliul Judeţului Galati, cu sediul in Galati, str. Eroilor, nr. 7, tel./fax, 0236/411.146, cod fiscal 3127476.

 

2.Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii – licitatie deschisă, în conformitate cu art.73-80 din OUG nr. 34/2006 actualizatã.

 

3.Valoarea estimatã a serviciilor: 549.718 lei fãrã TVA, conform Bugetului proiectului.

 

4.Data de depunere a ofertelor : 02.03.2011, ora 10.00

 

5.Data de deschidere a ofertelor : 02.03.2011, ora 11.00, la sediul Consiliului Judeţului Galaţi din Bloc Cristal etaj 1

 

6.Durata contractului – 31.10.2011

 

7.Serviciile de publicitate constau în elaborarea, dezbaterea şi avizarea Planului de management.

8. Documentaţia de atribuire se aflã ataşatã la prezentul anunţ.

Documentatie de atribuire