16 | 07 | 2019
Despre institutie

Consiliul Judeţean Galaţi este autoritatea administraţiei publice locale pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes la nivelul judeţului Galaţi.

Preşedintele Consiliului Judeţean este o autoritate administrativă executivă distinctă, stabilită de legiuitor, care asigură respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului României, a hotărârilor consiliului judeţean, precum şi a altor acte normative.

Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi şi consilierii judeţeni sunt aleşi locali care, în asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, îndeplinesc o funcţie de autoritate publică.

Administraţia publică judeţeană gălăţeană este organizată şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.

Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii şi autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ.

Principalele atribuţii ale consiliului judeţean sunt prevăzute la art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Activitatea Consiliului Judeţean Galaţi se desfăşoară în conformitate cu standardul ISO 9001:2008, fiind primul consiliu judeţean din România care deţine din anul 2001 certificare pentru activităţi de administraţie publică în scop general, economic şi social-administrativ.

În urma auditurilor de calitate efectuate şi pe baza recomandărilor CDAQ s-a realizat dezvoltarea Sistemului de Management al Calităţii conform cerinţelor referenţialului ISO 9001:2015. În prezent sunt elaborate şi sunt funcţionale noi proceduri generale şi operaţionale, conform standardului EN ISO 9001:2015.

 
Cauta in site