16 | 07 | 2019
Proiecte de hotărâre - sedinta ordinarã CJG (aprilie 2019)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate în perioada 03.12.2019 – 03.12.2029, în județul Galați

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului DEACONESCU Vasile–Daniel

privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Galați

privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Măstăcani din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Măstăcani, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“

privind modificarea și completarea Anexei nr. 10 din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 290 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea taxelor și tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2019

-  privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 16/29.01.2019 privind stabilirea componenţei Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

-  privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Buciumeni (U.A.T. a comunei Buciumeni)

privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Griviţa (U.A.T. a comunei Griviţa)

privind plata din bugetul local al județului Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă pentru anul 2019

privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2019

privind aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației către Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galați, pentru anul 2019

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului NĂVĂLICI Ion

privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Galați şi Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi, în vederea organizării, la Galați, a „Cupei Danubius”,ediţia 2019

privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Galați şi Ministerul Apărării Naţionale, în vederea asigurării reprezentării judeţului Galaţi la Crosul dedicat veteranilor de război VeteRUN, ediţia IV, Bucureşti, 2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii ”PODETE PENTRU ACCES LA PROPRIETĂȚI”

privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi”, pentru anul 2019

privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2019

privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Galați, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - Patronatul IMM Galaţi şi Universitatea ”Danubius” Galați, în vederea organizării, la Galați, a Conferinţei Internaţionale „Integrare Europeană. Realităţi şi perspective” şi „Ziua Întreprinzătorilor din România”

privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Adunării Regiunilor Europei (ARE), pentru 2019 şi 2017

-  privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), pentru anul 2019

-  privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” (ACTEDJ), pentru anul 2019

privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru 2019 şi 2017

privind aprobarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție, privind realizarea obiectivului de investiții „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL PECHEA-MĂSTĂCANI-DN26 (DJ 255)”

privind aprobarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție, privind realizarea obiectivului de investiţii „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL ÎNTRE LOCALITĂŢILE COROD – DRĂGUŞENI (DJ 251A)’’

privind aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 - 2022

privind aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2019

-  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societații Cons Management Parc de Soft SRL Galați , pe anul 2019

privind aprobarea cooperării între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Municipiul Galaţi prin Consiliul Local al Municipiului Galaţi, în vederea organizării, la Galaţi, a Evenimentului cultural artistic „Forza ZU”, ediţia a 9-a

privind asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor /acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României, precum şi aprobarea listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României şi stabilirea măsurilor educative aferente pentru anul şcolar 2019-2020

 

 

 

 
Cauta in site