22 | 08 | 2019
Proiecte de hotărâre - sedinta ordinarã CJG (ianuarie 2019)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 251 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați”

- privind utilizarea în anul 2019 a sumei de 10.000.000 lei din excedentul cumulat al anilor precedenţi pentru acoperirea temporarã a golurilor de casã

- privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2019-2020

- privind stabilirea componenţei Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea înfiinţării Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu handicap “Maria” în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu handicap “Maria”din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Tecuci (U.A.T. a municipiului Tecuci)

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea trecerii din domeniul public al judeţului Galaţi în domeniul public al comunei Valea Mărului a unor terenuri în suprafață totală de 194.549 m2

- privind trecerea unor bunuri din domeniul public al județului Galaţi și administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați în domeniul privat al județului Galați și administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați, în vederea casării

- privind modificarea statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală Galaţi

- privind aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Administrația de Stat Odessa, Ucraina, Consiliul Raional Cantemir, Republica Moldova, Consiliul Local Kutaisi, Republica Georgia și UAT Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”Escapeland – Joint Development and Promotion of Active Tourism in the Black Sea Basin” (”Escapeland – Dezvoltare și promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”)

- privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Băleni din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Băleni, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“

 
Cauta in site