16 | 07 | 2019
Proiecte de hotărâre - sedinta ordinarã CJG (noiembrie 2018)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind modificarea Hotărârii nr. 85 din 25 aprilie 2018 privind modificarea Hotărârii nr.138 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)”

- privind stabilirea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual din aparatul propriu de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea înfiinţării Centrului de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea înfiinţării Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea înfiinţării Centrului de zi pentru consiliere şi sprijin persoane cu handicap în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin persoane cu handicap în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea înfiinţării Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea proiectului ”Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” și a obligațiilor ce revin Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, pentru implementarea acestuia

- privind aprobarea proiectului ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță” și a obligațiilor ce revin Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului GALAȚI, pentru implementarea acestuia

- privind aprobarea proiectului „e-LDER-Care–servicii socio-medicale integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din județul Galați” și a obligațiilor ce revin Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, pentru implementarea acestuia

- privind acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” poetului tecucean Gheorghe Dionisie DUMA

- privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului profesor Octavian TABĂRĂ

- privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului locotenent major Constantin BUJOREANU

- privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului colonel (r.) Constantin IONESCU

- privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului căpitan (r.) Costache Z. IANCU

- privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului locotenent (r.) Caizer DRĂGOI

- privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului colonel (r.) dr. Ioan FILIP

- privind aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați

- privind aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați

- privind aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați

- privind aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Bibliotecii Județene „V. A. Urechia” Galați

- privind darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați a unui bun imobil aflat în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2019

- privind acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi, Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi

- privind aprobarea documentaţiei tehnice privind realizarea obiectivului: Instalaţie de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu Zona Agrement – Baza cu Specific Pescăresc – Balta Zătun

- privind completarea nivelului de învăţământ “postliceal” cu domeniul “turism şi alimentaţie”, calificarea profesională “asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie” (învăţământ special), respectiv domeniul “fabricarea produselor din lemn”, calificarea profesională “tehnician produse finite din industria lemnului” (învăţământ special) din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic “Simion Mehedinţi” din municipiul Galaţi

- privind aprobarea Acordului între Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Amenajare zonă de agrement Parc Aventura, Pădurea Gârboavele”

- privind aprobarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu – Judeţul Galaţi pentru perioada 2018 – 2022

- privind eliberarea licenţei de traseu, pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC AUTORECORD SRL, pe traseul Galați – Vînători (SC AMBX SRL - str. Foltanului 1C)

- privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului profesor Vincent DOUSSET

- privind vânzarea, prin licitaţie deschisă, de masă lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase provenite din vegetaţia forestieră de pe aliniamentul drumurilor judeţene, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi

- privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Petre MARINESCU

- privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi si a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018

- privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 191 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiții integrate și complementare - CARIC”

- privind aprobarea Acordului Cadru de Cooperare cu Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

 
Cauta in site