19 | 11 | 2018
Proiecte de hotărâre - sedinta ordinarã CJG (noiembrie 2018)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind modificarea Hotărârii nr. 85 din 25 aprilie 2018 privind modificarea Hotărârii nr.138 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)”

- privind stabilirea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual din aparatul propriu de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea înfiinţării Centrului de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea înfiinţării Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea înfiinţării Centrului de zi pentru consiliere şi sprijin persoane cu handicap în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin persoane cu handicap în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea înfiinţării Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea proiectului ”Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” și a obligațiilor ce revin Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, pentru implementarea acestuia

- privind aprobarea proiectului ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță” și a obligațiilor ce revin Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului GALAȚI, pentru implementarea acestuia

- privind aprobarea proiectului „e-LDER-Care–servicii socio-medicale integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din județul Galați” și a obligațiilor ce revin Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, pentru implementarea acestuia

 
Cauta in site